Skrot och farligt avfall på Gotland

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar Gotland

Länsförsäkringar Gotland verkar för ett miljövänligt Sverige. Tillsammans med oss på ReAgro hjälper man dig som är kund hos Länsförsäkringar Gotland att bli av med ditt skrot och farliga avfall. Insamlingen innebär att du får betalt för skrotet och betalar en avgift för det farliga avfallet och transporten.

ReAgro återvinner lantbruksskrotInsamling av skrot och farligt avfall år 2020

Alla som har en gällande lantbruks- eller företagsförsäkring hos Länsförsäkringar Gotland kan utnyttja tjänsten. Du uppger ditt försäkringsnummer för att bekräfta att du omfattas av tjänsten.

Anmälan är öppen fram till 4 april via formuläret som finns nedan. Hämtningen sker under tiden 6 april till 15 juni, men med reservation för att det kan ta längre tid om det är många som anmäler hämtning.

Pengar tillbaka eller inte?

Det skrot du lämnar till oss får du betalt för, vilket ger dig en intäkt. Från den drar vi av kostnaden för transporten samt för att ta hand om ditt farliga avfall.

Dessa intäkter och kostnader varierar beroende på aktuella marknadspriser och vi jobbar för att ge dig bästa möjliga pris.

Har du en stor mängd skrot blir det troligen pengar över till dig och du får en avräkning och en utbetalning till ditt bank- eller plusgiro. Har du inte så mycket skrot blir kostnaderna större än intäkterna och vi skickar istället en faktura på återvinningen. Allt är dock beroende på aktuella marknadspriser och kostnader för transport mm.

På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

OBS, viktigt om skrotpriser!

Med anledning av läget på världsmarknaden har handeln av skrot mellan länder minskat kraftigt vilket medfört att skrotpriserna sjunkit den senaste tiden. Vi på ReAgro kommer att bevaka priserna innan insamlingen av skrot startar i maj och återkommer om det finns anledning att invänta högre priser innan hämtningen sker.

Detta kan du lämna

Till skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom traktorer, vagnar, harvar, fälgar, inredning av stål eller liknande under förutsättning att det endast innehåller en mindre andel ickemetaller. Till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel och lysrör.

Detta kan du inte lämna

Egendom som omfattas av lagstadgat producentansvar som förpackningar, däck, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter som till exempel kylskåp. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Så här sker hämtningen

När alla anmälningar kommit in planerar vi en rutt och meddelar dig när du kommer att få din hämtning. Det sker vid två olika tillfällen, först hämtar vi farligt avfall sen ditt skrot. Vi använder en bil med kran som klarar upp till 5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger.

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska samlas så det är lätt åtkomligt för 24 meters lastbilsekipage. Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Frågor – kontakta ReAgro på GotlandOve Klintberg - ReAgros representant på Gotland

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med ReAgros representant på Gotland: Ove Klintberg i Källunge, tel: 070-673 00 68, e-post: ove@gotland.reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm och Södermanland.