Priser och villkor i Uppsala

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringars uppdrag till ReAgro innebär att vi kan göra en effektiv insamling till en rimlig kostnad tack vare att många lämnar material samtidigt.

Alla priser nedan är exkl moms och baserat på de marknadspriser som gäller i januari 2019. De rörliga priserna är en indikation då de är beroende av dagsaktuella marknadspriser och fastställs därför först efter avslutad insamling.

Priser för farligt avfall

För att ta hand om och oskadliggöra det farliga avfallet betalar du en rörlig kostnad som styrs av aktuella behandlingsavgifter och andra hanteringskostnader. Nedan är en uppskattning av årets priser:

Farligt avfall Pris
Bekämpningsmedel 27-30 kr/kg
Färg/Lösningsmedel 6-8 kr/kg
Glykol 6-8 kr/kg
Lampor 75-100 kr/kg
Lysrör 75-100 kr/kg
Läkemedel 7-10 kr/kg
Oljefilter 6-8 kr/kg
Spillolja 2-3 kr/kg
Tryckimpregnerat 3-4 kr/kg

En fast kostnad på 750 kr per hämtning tillkommer.

Priser för lantbruksplast

På samma sätt som för det farliga avfallet betalar du en rörlig kostnad som styrs av aktuella behandlingsavgifter och andra hanteringskostnader. Nedan är en uppskattning av årets priser:

Lantbruksplast Pris
Ensilageplast 500-1.500 kr/ton
Plansilofolie 500-1.500 kr/ton
Storsäck 500-1.500 kr/ton
Nät, snören, osorterad eller oren plast 2.000-3.000 kr/ton

Under förutsättning att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage tillkommer en fast kostnad på 750 kr per hämtning. För hämtning med bara bil utan släp tillkommer ytterligare 750 kr.

Priser för skrot

Skroten har ett värde när den lämnas in för återvinning och ger en intäkt. Den intäkten går till dig efter avdrag för den rörliga delen av kostnaden för transport och hantering. Nedan är en uppskattning av årets nettointäkt baserat på marknadspriserna i maj, men om skrotpriserna sjunker kan det även innebära en kostnad för att bli av med skrotet:

Material Intäkt
Aluminium 2.500-3.000 kr/ton
Bly 5.000-7.000 kr/ton
Järnskrot 500-800 kr/ton
Koppar 20.000-25.000 kr/ton

Från intäkten avgår alltid en fast kostnad på 750 kr per hämtning under förutsättning att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage. För hämtning med bara bil utan släp tillkommer ytterligare 750 kr.

Faktura eller utbetalning

Intäkterna från ditt skrot används till att betala kostnaden för att ta hand om eventuellt farligt avfall du lämnat. Blir det pengar över får du en avräkning från ReAgro och en utbetalning till ditt konto. Är dina kostnader större än intäkterna skickar vi istället en faktura på återvinningen.

Sammanställning och slutavräkning påbörjas när insamlingen är avslutad och är normalt klar under december, varvid fakturering eller utbetalning sker.

På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

Sortering

Priserna ovan förutsätter ett så rent material som möjligt. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig lämna ditt avfall på ett kostnadseffektivt sätt, men förbehåller oss rätten att göra avdrag från skrotintäkterna eller påföra extra kostnader för hanteringen om materialet inte är rätt sorterat.

För att kunna ta hand om lantbruksplasten på bästa sätt ur miljösynpunkt samt minska kostnaden för er, är det viktigt att ni så långt det är möjligt sorterar er plast enligt nedan:

1. Ensilageplast, som används för rundbalar, får absolut inte innehålla nät eller snören
2. Plansilofolie, tjockare plast som täcker plansilos, i denna fraktion skall även småsäck ligga
3. Storsäck från gödsel och utsäde
4. Nät och snören skall packas i storsäck, som skall vara väl hopknuten
5. Bobiner eller hylsor, dvs de innerrullar som ensilageplasten ligger på, skall packas i storsäck som skall vara väl hopknuten

De olika fraktionerna måste ligga i olika högar och får förstås inte innehålla andra främmande föremål som t ex grus eller jord. Vi brukar säga att de ska vara ”skakrena”. Dessutom behöver vi en kopia på ditt inköpskvitto för att återvinningen ska täckas av producentansvaret, vilket priserna ovan är baserade på.

Hämtningen

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot och lantbruksplast ska samlas så det är lätt åtkomligt för 24 meters lastbilsekipage. Maskiner ska vara tömda på oljor och andra vätskor. Farmartankar, dieseltankar, gårdscisterner ska vara tömda och urspolade. Däck kan lämnas kvar på fälgarna, men medför ett kostnadstillägg för demontering.

Skrotet du lämnar får vara högst 5,5 m långt, 2 m högt och 2 m brett. Det får väga högst 3,5 ton om det ska lyftas på med kran. Behövs det en maskintrailer ska du dels skriva det under ”Ytterligare upplysningar” vid din anmälan, dels meddela oss det via skrot@reagro.se.

Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage. Spillolja tömmer du själv i den tank vi har med, eller lämnar i dunkar eller fat som då inte kommer att returneras.

Vi börjar med det farliga avfallet under augusti och sedan hämtas skroten och plasten vanligen i september och oktober. Vi använder en bil med kran som klarar upp till 3,5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger.

Vi meddelar i förväg när just du får din hämtning. Du bör vara på plats så att vi verkligen får med oss rätt material, men om du inte kan vara där får du meddela oss var det står samt märka upp allt som ska hämtas med tydliga skyltar. Glöm inte lägga fram kopian på inköpskvittot om du lämnar lantbruksplast, utan den kan vi inte hämta plasten.

Villkor och förbehåll

Genom att skicka in din beställning godkänner du det upplägg och villkor som presenteras här, inklusive de förbehåll som finns gällande storleken på den rörliga delen av kostnader och intäkter.

ReAgro gör en kreditkontroll i samband med varje beställning och förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning när vi anser det nödvändigt. Vi förbehåller oss också rätten att ej acceptera beställningen om vi bedömer att den innehåller tveksamheter eller inte är förenlig med vår policy.

Hämtningen förutsätter vägförbindelse med fastlandet. För sjötransporter tillkommer kostnader enligt särskild prislista. Kontakta oss för att få ett pris på just din hämtning.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm, Södermanland och Uppsala.