Lösningar för dig med producentansvar

Vi hjälper till att samla in och återvinna material om du har ett producentansvar. Med vårt nätverk av lantbrukare och åkerier kan vi sköta insamlingen över hela landet.

ReAgro har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med producentansvar att uppfylla sina krav. Under 12 år, med start 2004, har ReAgro haft i uppdrag att samla in den plast som används i lantbruket.

Kontakta Mikael på ReAgro

Har du frågor kring lösningar för ditt producentansvar kontaktar du Mikael Bengtson, tel: 070-590 59 99, e-post: mikael@reagro.se.