Beställ hämtning av farligt avfall

Du som har ett avtal med ReAgro om återvinning av material från ditt företag, kan här beställa hämtning av farligt avfall. Du som är osäker på vad som numera räknas som farligt avfall läser på denna sida »

Boka hämtning

Fyll i formuläret nedan och skicka till oss. För att vi ska kunna planera hämtningen behöver du uppskatta mängden avfall. Som underlag för debiteringen kommer vi att väga avfallet när det hämtas.

Kostnaden för dig som finns i Mälardalen är 2.500 kr exkl moms. Förutom själva hämtningen ingår all rapportering som behövs till Naturvårdsverket, samt upp till 100 kg farligt avfall. Har du mer än så, tillkommer en behandlingsavgift enligt aktuell prislista.

När du beställer behöver du också uppge ditt företags CFAR-nummer. Det är en åttasiffrig kod som SCB har tilldelat arbetsstället. Du söker rätt på företagets CFAR-nummer med hjälp av organisationsnumret på SCB:s söksida. Har företaget flera arbetsplatser använder du den som gäller där avfallet finns.

Emballage inklusive innersäck för farligt avfall

Behållare för farligt avfall

Det är viktigt att du lagrar och hanterar avfall på ett säkert sätt. Bland annat finns krav på behållare för vätskor mm som kan läcka. Vi erbjuder engångsemballage i form av kartonger med invändig säck. De finns i olika storlekar enligt nedan:

 • Kartong med säck som rymmer 38 liter: Pris 100 kr/st.
 • Kartong med säck som rymmer 60 liter: Pris 140 kr/st.
 • Kartong med säck som rymmer 98 liter: Pris 230 kr/st

Beställningen görs i formuläret nedan:

  Beställningsformulär för hämtning av farligt avfall


  Dina kontaktuppgifter  Mängder

  Vikterna du anger nedan är en uppskattning. Materialet vägs i samband med hämtningen.
  Beställning av engångsemballage

  För att beställa godkända behållare för lagring av ditt farliga avfall fyller du i antal för respektive storlek.
  Meddelande

  Skriv gärna ett meddelande till oss om du vill. Beskriv vad du vill ha hämtat eller hur det ser ut, eller något annat du undrar över eller tycker vi behöver veta.

  Ja, jag utser ReAgro till ombud att sköta rapporteringen till Naturvårdsverket för denna hämtning.