Miljöarbete

ReAgro är ett miljömedvetet företag. Den grundläggande tanken i vår verksamhet är att medverka till att sluta det naturliga kretsloppet och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Avfallssortering ingår i miljöarbetetMiljöutredning

Med detta som bakgrund har ReAgro låtit företaget BE Miljöledning göra en miljöutredning på verksamheten för att närmare se vad som är miljövänligt och vad som eventuellt måste åtgärdas. I utredningen har man också valt att inkludera en lantbrukare och en kund för att få med hela kedjan av avfallshantering i analysen. Som representant för lantbrukare föll valet på Ekmacos verksamhet på Vassunda Prästgård och som kund, ICA Maxi i Uppsala.

Utredningen visar att ReAgro är ett företag med mycket hög kompetens inom sitt verksamhetsområde, källsortering och hantering av avfall. Själva affärsidén bygger på kretsloppstänkande och miljömedvetenheten är hög i företaget.

Miljöpolicy

Miljöutredningen ligga även till grund för ReAgros kontinuerliga arbete med miljöfrågor och här finner du ReAgros miljöpolicy. ReAgro kommer under 2019 att påbörja arbetet med att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Affärsetik med kvalitetsgaranti

Återvinning är navet i ett resurseffektivt samhälle och ska ske med ansvar och kunskap – något som ReAgro står för. Som medlemmar i Återvinningsindustrierna följer vi den uppförandekod som föreningen har satt upp. Detta är en kvalitetsgaranti för dig som kund.