Övriga tjänster

Vi erbjuder också

  • Utbildning i källsortering
  • Drift av kommunernas återvinningscentraler
  • Planering av ditt företags återvinningsstrategi
  • Test och utveckling av nya tekniker

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just ditt företag.