Vi återvinner lantbruksplast

LantbruksplastReAgro har samlat in 200 milj kg lantbruksplast!

ReAgro har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med producentansvar att uppfylla sina krav. Under 12 år, med start 2004, har ReAgro haft i uppdrag att samla in den plast som används i lantbruket. Kravet från vår uppdragsgivare var att 70% av den sålda plasten skulle samlas in och att minst 50% skulle gå till materialåtervinning.

Vi har uppfyllt det målet med råge och har samlat in över 95% av plasten på marknaden med en materialåtervinningsgrad på över 90%! Totalt har ReAgro samlat in närmare 200 milj kg lantbruksplast under dessa år. Längre ner på sidan kan du läsa om vår insamlingsmetod och hur vi gick till väga!

Vi hämtar plasten på din gård

Från och med 2016 hanteras insamlingsplatserna av en annan aktör men ReAgro erbjuder fortfarande de populära gårdshämtningarna på många orter. Det är ett praktiskt sätt för dig som driver lantbruk att bidra till återvinning av din plast utan att du själv behöver avsätta tid för att köra iväg med plasten.

Kostnaden för hämtningen är beroende av vilken mängd plast du har. Har du riktigt mycket plast kan du t.o.m. få den hämtad på din gård utan kostnad! Vi kan också hjälpa dig bli av med spillolja, färg och överblivet skrot.

Kontakta ReAgro på telefon 070-510 19 82 eller e-post plast@reagro.se för mer information om hur vi kan hämta plast och annat direkt på din gård.

ReAgros insamlingsmetod

Vill din organisation också ha hjälp att uppfylla ert producentansvar? Här kan du läsa om hur vi hanterade lantbruksplasten och hur vi kan skapa en liknande lösning för ditt behov:

Via vårt nätverk av lantbrukare, byggde vi snabbt och effektivt upp en rikstäckande organisation för insamlingen. Med 350 platser över hela landet där man fick lämna sin plast utan kostnad, var det aldrig långt till en insamlingsplats. Allt sköttes av 40-50 lantbrukare som arbetade åt ReAgro med att ta emot, kontrollera kvalitet samt assistera de lantbrukarkollegor som kom med plasten.

I nästa steg transporterades plasten till tio lager för att där pressas och paketeras i balar. Plasten blev därmed till ett eftertraktat råmaterial som såldes för upparbetning och förädling både i Sverige och utomlands. Den mindre andel som inte var säljbar, skickades till förbränning och energiutvinning.

Vårt effektiva insamlingssystem är ett bra exempel på det som vår devis står för – Jordnära återvinning.