Priser och villkor

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar

Länsförsäkringars uppdrag till ReAgro, som innebär att vi erbjuder deras kunder att få skrot och farligt avfall hämtat, gör att vi kan få en effektiv insamling till en rimlig kostnad tack vare att många lämnar material samtidigt.

De som lämnar material får ett genomsnittligt pris baserat på allt material som hämtats under perioden. Detta för att enskilda kunder inte ska drabbas av tillfälliga svängningar i priserna. Observera att den subvention av insamlingskostnaden som Länsförsäkringar tidigare bidragit med i vissa regioner, sedan 2019 inte längre finns kvar. Du betalar själv kostnaderna, men får också intäkterna från skrotet.

Priserna nedan är endast en uppskattning baserat på de marknadspriser som gäller i februari 2020 och de hanterings- och transportkostnader vi hade under föregående år. De rörliga priserna fastställs när allt är insamlat och årets förutsättningar är kända. Alla priser är angivna exkl moms och gäller för Länsförsäkringars kunder.

FARLIGT AVFALL

Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om det farliga avfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan.

Område Pris
Gotland 840 kr
Södermanland 750 kr
Stockholm 900 kr
Uppsala 900 kr i Uppsala, Knivsta & Håbo
1.000 kr i Enköping, Heby & Gimo
1.100 kr i Tierp, Älvkarleby & Östhammar
Gävleborg 900 kr i Gävle, Sandviken & Hofors
1.100 kr i Ockelbo & Söderhamn
1.300 kr i Bollnäs & Ovanåker
1.500 kr i Hudiksvall, Ljusdal & Nordanstig

Rörlig kostnad:
Till den fasta grundavgiften kommer en rörlig kostnad som styrs av behandlingsavgifter samt kostnader för transport och hantering. Nedan är en uppskattning av 2020 års priser.

Farligt avfall Pris
Bekämpningsmedel 25-35 kr/kg
Färg 12-18 kr/kg
Glykol 8-10 kr/kg
Hydraulslang 10-15 kr/kg
Lampor 25-35 kr/kg
Lysrör 5-10 kr/st
Läkemedel 15-25 kr/kg
Lösningsmedel 12-18 kr/kg
Oljefilter 8-12 kr/st
Rengöringsmedel 10-15 kr/kg
Spillolja i fat 3-5 kr/l
Spillolja i dunk 4-6 kr/l
Sprayburkar 20-25 kr/kg
Tomma dunkar 20-30 kr/st

SKROT

Skrotet har ett värde när den lämnas in för återvinning och ger en intäkt som styrs av ett branschindex som sätts två gånger i månaden. Variationerna är stora under året. Under 2019 skiljde det drygt 1 kr/kg mellan högsta och lägsta pris.

Vi på ReAgro gör vårt bästa för att hämta och lämna in skrotet när det är bra betalt. Men vi har samtidigt en viss tidsperiod under vilken hämtningen ska ske. Om ditt mål är att maximera din intäkt på skrotet, råder vi dig att bevaka dagspriset och själv utföra transporten. Är det viktigaste för dig att få bort skrotet från gården på ett enkelt sätt, är vår hämtning en bra och smidig lösning.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om skrotavfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan.
Den fasta grundavgiften är baserad på att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage, samt att vi bara behöver stanna på ett ställe på din gård. För hämtning med bara bil utan släp tillkommer 750 kr och för att flytta bilen tillkommer 750 kr/flytt.

Område Pris
Gotland Enbart rörlig kostnad
Södermanland 750 kr
Stockholm 900 kr
Uppsala 900 kr i Uppsala, Knivsta & Håbo
1.000 kr i Enköping, Heby & Gimo
1.100 kr i Tierp, Älvkarleby & Östhammar
Gävleborg 900 kr i Gävle, Sandviken & Hofors
1.100 kr i Ockelbo & Söderhamn
1.300 kr i Bollnäs & Ovanåker
1.500 kr i Hudiksvall, Ljusdal & Nordanstig

Rörlig kostnad:
Intäkten från skrotet kommer dig till godo och räknas av från kostnaden för transport och hantering. Observera att din mängd aluminium, koppar och rostfritt måste överstiga 200 kg för att det ska vägas in och redovisas separat. Skrot som består av blandade metaller värderas som den lägst betalda metallen. Nedan är en uppskattning av årets intäkter och kostnader baserat på föregående år.

Material Intäkt Kostnad
Aluminium 2:50-4:00 kr/kg 0:60-1:10 kr/kg
Blybatterier 10-30 kr/st 15-25 kr/st
Däck
(ej på Gotland)
0 kr/st 50-80 kr/st
Järnskrot 0:80-1:30 kr/kg 0:60-1:10 kr/kg
Koppar 5:00-15:00 kr/kg 0:60-1:10 kr/kg
Rostfritt 2:50-4:00 kr/kg 0:60-1:10 kr/kg

OBS, viktigt om skrotpriser!

Med anledning av läget på världsmarknaden har handeln av skrot mellan länder minskat kraftigt vilket medfört att skrotpriserna sjunkit den senaste tiden. Vi på ReAgro kommer att bevaka priserna innan insamlingen av skrot startar och återkommer om det finns anledning att invänta högre priser innan hämtningen sker.


LANTBRUKSPLAST

För lantbruksplast finns en insamling som bygger på ett frivilligt producentansvar som sköts av SvepRetur. Via dem kan du utan kostnad lämna in välsorterad och ren plast som är inköpt via företag anslutna till SvepRetur. Den tjänst vi på ReAgro erbjuder är ett alternativ för dig som av olika skäl inte kan eller vill lämna in din plast den vägen.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om lantbruksplasten betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan.
Den fasta grundavgiften är baserad på att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage, samt att vi bara behöver stanna på ett ställe på din gård. För hämtning med bara bil utan släp tillkommer 750 kr och för att flytta bilen tillkommer 750 kr/flytt.

Område Pris
Gotland Hämtning av lantbruksplast erbjuds ej
Södermanland 750 kr
Stockholm 900 kr
Uppsala 900 kr i Uppsala, Knivsta & Håbo
1.000 kr i Enköping, Heby & Gimo
1.100 kr i Tierp, Älvkarleby & Östhammar
Gävleborg 900 kr i Gävle, Sandviken & Hofors
1.100 kr i Ockelbo & Söderhamn
1.300 kr i Bollnäs & Ovanåker
1.500 kr i Hudiksvall, Ljusdal & Nordanstig

Rörlig kostnad:
Du betalar förutom den fasta grundavgiften även en rörlig kostnad som styrs av behandlingsavgifter samt kostnader för transport och hantering. Nedan är en uppskattning av 2020 års priser.

Lantbruksplast Pris
Ensilageplast 1.000-1.500 kr/ton
Övrig/osorterad plast 2.000-3.000 kr/ton

Faktura eller utbetalning

Intäkterna från ditt skrot räknas av från transportkostnader och behandlingsavgifter för det du lämnat. Blir det pengar över får du en avräkning från ReAgro och en utbetalning till ditt konto. Är dina kostnader större än intäkterna skickar vi istället en faktura på återvinningen. Sammanställning och slutavräkning är normalt klar 1-2 månader efter all insamling är avslutad, varefter faktura eller avräkning skickas ut. På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

Sortering

Priserna ovan förutsätter ett så rent material som möjligt. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig lämna ditt avfall på ett kostnadseffektivt sätt, men förbehåller oss rätten att göra avdrag från skrotintäkterna eller påföra extra kostnader för hanteringen om materialet inte är rätt sorterat.

Notering angående plastsortering
För att kunna ta hand om lantbruksplasten på bästa sätt ur miljösynpunkt samt minska kostnaden för er, är det viktigt att ni så långt det är möjligt sorterar er plast enligt fraktionerna nedan:

  1. Ensilageplast, som används för rundbalar, får absolut inte innehålla nät eller snören
  2. Plansilofolie, tjockare plast som täcker plansilos, i denna fraktion läggs även småsäck
  3. Storsäck från gödsel och utsäde
  4. Nät och snören skall packas i storsäck, som skall vara väl hopknuten
  5. Bobiner eller hylsor, dvs de innerrullar som ensilageplasten ligger på, skall packas i storsäck som skall vara väl hopknuten

De olika plastfraktionerna måste ligga i olika högar och får förstås inte innehålla andra främmande föremål som t ex grus eller jord. Vi brukar säga att de ska vara ”skakrena”. Dessutom behöver vi en kopia på ditt inköpskvitto om din plast ska lämnas in till den ordinarie insamlingen.

Hämtningen

När alla anmälningar för ett område är klara börjar vi normalt med det farliga avfallet och hämtar därefter skrot och plast, men avvikelser kan förekomma. För skrot och plast använder vi en bil med kran som klarar upp till 3,5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger.

Åkeriet meddelar veckan före när just du får din hämtning. Du bör vara på plats så att vi verkligen får med oss rätt material, men om du inte kan vara där får du meddela oss var det står samt märka upp allt som ska hämtas med tydliga skyltar. Vill du byta till en annan tid tar du upp det med åkeriet i samband med att de aviserar din hämtning. De avgör om det är möjligt att ändra tid, samt meddelar dig vilken extra kostnad det innebär.

Är du på plats får du kvittera vikter mm på fraktsedeln och får sedan en kopia av den.

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot och lantbruksplast ska samlas så det är lätt åtkomligt för ett 24 meters lastbilsekipage. Maskiner ska vara tömda på oljor och andra vätskor. Farmartankar, dieseltankar, gårdscisterner ska vara tömda och urspolade. Däck kan lämnas kvar på fälgarna, men du får då inget betalt för metallen i fälgen.

Skrotet du lämnar får vara högst 5,5 m långt, 2 m högt och 2 m brett. Det får väga högst 3,5 ton om det ska lyftas på med kran. Behövs det en maskintrailer ska du även skriva det under ”Ytterligare upplysningar” vid din anmälan.

Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage. Spillolja lämnar du i dunkar eller fat som då inte kommer att returneras.

Villkor och förbehåll

  • Genom att skicka in din beställning godkänner du det upplägg och villkor som presenteras här, inklusive de förbehåll som finns gällande variationer och storlek på den rörliga delen av kostnader och intäkter.
  • ReAgro gör en kreditkontroll i samband med varje beställning och förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning när vi anser det nödvändigt. Vi förbehåller oss också rätten att ej acceptera beställningen om vi bedömer att den innehåller tveksamheter eller inte är förenlig med vår policy om en miljöriktig återvinning.
  • Hämtningen förutsätter vägförbindelse med fastlandet. För sjötransporter tillkommer kostnader enligt särskild prislista. Kontakta oss för att få ett pris på just din hämtning.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm, Södermanland och Uppsala.