Skrot och farligt avfall i Södermanland

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Södermanland verkar för ett miljövänligt Sverige. Tillsammans med oss på ReAgro hjälper man dig som är kund hos Länsförsäkringar Södermanland att bli av med ditt skrot och farliga avfall. Samarbetet gör det möjligt att få en effektiv insamling och innebär att du får betalt för skrotet samt betalar en avgift för det farliga avfallet och själva hämtningarna.

ReAgro återvinner lantbruksskrotInsamling av skrot och farligt avfall år 2021

Alla som har en gällande lantbruksförsäkring hos Länsförsäkringar Södermanland kan utnyttja tjänsten. Du uppger ditt försäkringsnummer för att få bekräftelse på att du omfattas av tjänsten.

Anmälan är öppen från 15 februari fram till 18 april via formuläret som finns längst ner på sidan. Hämtningen sker under tiden april till juni, men med reservation för att det kan ta längre tid om det är många som anmäler hämtning.

Kostnader och intäkter

Att lämna farligt avfall innebär en kostnad som du blir fakturerad. Dels för hämtningen, dels för att ta hand om och oskadliggöra avfallet.

Från 1 november 2020 har en ny avfallsförordning trätt i kraft som innebär att allt farligt avfall ska rapporteras in till Naturvårdsverket före, under och efter transporten. Detta för att kunna spåra varifrån avfallet kommer. När du låter oss hämta ditt farliga avfall tar vi hand om rapporteringen åt dig.

Det skrot du lämnar ger dig en intäkt efter avdrag för transporten och överskottet betalas ut när insamlingen är avslutad.

Om du i slutändan går plus eller minus beror på mängderna avfall och skrot som du lämnar, samt förstås på de aktuella skrotpriserna i sommar.

På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

Här kan läsa mer om intäkter och kostnader, rutiner för hämtningen samt våra villkor.

Detta kan du lämna

Till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel, läkemedel, lysrör mm. I formuläret nedan kan du se vad du kan anmäla för hämtning.

Som skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom traktorer, vagnar, harvar, fälgar, motorer, inredning av stål eller liknande under förutsättning att det endast innehåller en mindre andel ickemetaller.

Detta kan du inte lämna

Produkter som omfattas av lagstadgat producentansvar som förpackningar, returpapper, bilar, kylskåp, frys och hemelektronik. Producentansvaret innebär att de som tillverkar och säljer varorna ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de är uttjänta.

Du kan heller inte lämna trä, takplåt och annat med asbest, hushållsavfall, vanliga grovsopor mm.

Så här går hämtningen till

När alla anmälningar kommit in planerar vi en rutt och meddelar dig när du kommer att få din hämtning. Det sker vid två olika tillfällen, först hämtar vi farligt avfall och sen ditt skrot. Vi använder en bil med kran som klarar upp till 3,5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger.

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska du lägga på en plats där det är lätt åtkomligt för ett 24 meters lastbilsekipage. Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.
Observera att det inte är möjligt att anmäla hämtning per telefon, men du kan ringa oss så skickar vi en blankett om du saknar internet.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm, Södermanland och Uppsala.