Skrot och farligt avfall i Södermanland

ReAgros samarbetspartner LF Sörmland

LF Sörmland verkar för ett miljövänligt Sverige. Tillsammans med oss på ReAgro hjälper man dig som är kund hos LF Sörmland att bli av med ditt skrot och farliga avfall. Samarbetet gör det möjligt att få en effektiv insamling och innebär att du får betalt för skrotet samt betalar en avgift för det farliga avfallet och själva hämtningarna.

Anmäl hämtning av skrot och farligt avfall »

Insamling av skrot och farligt avfall år 2024

Alla som har en gällande lantbruksförsäkring hos LF Sörmland kan utnyttja tjänsten. Du uppger ditt försäkringsnummer som bekräftelse på att du omfattas av tjänsten.

Anmälningstiden är förlängd fram till 14 april via detta formulär (öppnas i ny flik). Hämtningen sker normalt under tiden april till juni.

Om du missat att anmäla i tid, kan du kontakta oss på skrot@reagro.se för att se om det går att göra en efteranmälan.

Ett tips!

Skriv gärna ut vår pdf-blankett och ta med när du inventerar vad du har. Där finns också info om priser och annat. Använd den sen som underlag när du gör din anmälan via webben, eller posta blanketten till oss.

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, glykol, färg, blybatterier, diesel, bekämpningsmedel, läkemedel, lysrör, hydraulslang mm. Du kan även lämna asbest och eternit, men du måste själv packa in det i byggplast och tejpa igen så det blir lufttätt. Varje sådant paket får väga högst 30 kg.

Att lämna farligt avfall innebär en kostnad som du blir fakturerad. Dels en fast grundavgift, dels en rörlig avgift som är beroende av mängden du lämnar. Dessa avgifter täcker transporten och kostnaden för att ta hand om och oskadliggöra avfallet samt för att ReAgro sköter inrapportering av mängderna till Naturvårdsverket.

Skrot

Som skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom traktorer, vagnar, harvar, fälgar, motorer, inredning av stål eller liknande under förutsättning att det endast innehåller en mindre andel ickemetaller.

För att få ditt skrot hämtat betalar du dels en fast grundavgift, dels en rörlig avgift som är beroende av mängden skrot. Dessa kostnader räknas av från intäkten som skrotet ger när det säljs. Oftast räcker det med 1-2 ton skrot för att börja gå med vinst, men det är förstås beroende av säsongens skrotpriser.

Du kan inte styra hämtningen till en viss dag då du tycker det är bra skrotpris eftersom vi hämtar ett helt område i taget. Vår hämtning är ett smidigt sätt att få bort gammalt skrot, men är din avsikt att maximera intäkten från skrotet, råder vi dig att bevaka dagspriset och själv ordna transporten när du bedömer att priset är rätt.

Detta kan du inte lämna

Du kan inte lämna trä, lantbruksplast, plast, tegel, hushållsavfall, vanliga grovsopor mm samt inte heller bilar och andra fordon som fortfarande är registrerade hos Transportstyrelsen. Traktorer och andra jordbruksmaskiner kan du dock själv få avregistrerade genom att kontakta Transportstyrelsen.

För lantbruksplast finns en insamling som bygger på ett frivilligt producentansvar som sköts av SvepRetur. Via dem kan du utan kostnad lämna in välsorterad och ren plast som är inköpt via företag anslutna till SvepRetur.

Redovisning

Det ekonomiska görs upp ungefär två månader efter att vi hämtat färdigt i ditt område. Vi använder alltid ett snittpris för alla skrotintäkter, transporter och behandlingsavgifter för farligt avfall. Detta för att enskilda kunder inte ska påverkas av tillfälliga svängningar i priserna.

I redovisningen du får från ReAgro kan du se vilka mängder du lämnat samt vilka kostnader och eventuella intäkter det gett. Det är viktigt att du spar den för att kunna visa upp vid en eventuell miljörevision.

Här kan läsa mer om intäkter och kostnader, rutiner för hämtningen samt våra villkor. Samma information finns även att ladda ner som pdf.

Så här går hämtningen till

För att underlätta hämtningen ska allt finnas lättillgängligt och klart att transporteras från gården. Skrot ska du lägga på en plats där det är lätt åtkomligt för ett 24 meters lastbilsekipage. Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

När alla anmälningar kommit in planerar vi en rutt och meddelar dig när du kommer att få din hämtning. Det sker vid två olika tillfällen, ett för farligt avfall och ett för skrot.

För skrot använder vi en bil med kran som klarar upp till 3,5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger. Om du har maskiner eller redskap som är för stora att lasta i det containerflak vi normalt använder, kan du beställa maskintransport. Kontakta oss på ReAgro för prisuppgift!

Gå till formulär för anmälan

Frågor – kontakta ReAgro
Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med oss på ReAgro.
Telefon 018-34 60 00 och e-post skrot@reagro.se.
Observera att det inte är möjligt att anmäla hämtning per telefon, men du kan ringa oss så skickar vi en blankett om du saknar internet.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro är ett familjeföretag med säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. År 2012 började vi insamlingen av skrot och farligt avfall åt LF Gotland och numera även i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Göinge-Kristianstad, Halland, Kalmar, Stockholm och Södermanland.