Aktuellt

Källsortering av färgrester och målarverktyg

Dags att rensa bort målarverktyg, färgrester från förråd och garage. Så här sorterar du.

Så här sorterar du måleriavfall

Torra tomma behållare eller intorkad färg
Tomma färgburkar av metall sorteras som metallförpackning eller metall. Tomma färgburkar av plast sorteras som plast eller plastförpackning. Det gör ingenting om det finns lite intorkad färg. Finns det blöt färg kvar sorteras det som farligt avfall.

Torra målarverktyg
Helt torra målarverktyg så som penslar, färgtråg, trasor, plasthandskar och rollers kan slängas i brännbara avfallet.

Låt rollern torka
Vid tvätt av en roller går det åt mycket vatten. Låt i stället en förbrukad roller torka och släng den sedan i brännbara avfallet och köp en ny till nästa tillfälle du ska rolla. Det är bättre för miljön. Det gäller även om färgen är vattenlöslig. Penslar, rollrar, rollertråg, trasor och torkhanddukar med intorkad färg slängs i  det brännbara avfallet. Är det däremot blött lämnas det till farligt avfall.

Blöta redskap och färgskvättar
Blöta målarverktyg är Farligt avfallFärg, lösningsmedel och lim får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till farligt avfall. Även färg- eller tapetklisterblöta rollrar och penslar samt burkar med överblivna färg- och klisterrester betraktas som farligt avfall och ska lämnas till platsen för det på en återvinningscentral. Färg och lösningsmedel är nämligen ofta både brandfarligt och farligt för miljön på olika sätt. Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen.

Fler exempel på farligt avfall
Träolja, linolja, teakolja, träskyddsmedel, lasyr, schellack, tapetklister, kitt, fogmassa, smörjfett, skokräm, skidvalla, bilvax, bilschampo, kontaktlim, plastlim, sprayburkar, nagellack, målarfärg, asbest, däck, gaspatroner, växtskyddsmedel, ogräsmedel, kemikalier, impregnerat virke, impregneringsmedel, spillolja, sprayburkar, fernissa, spackel, lösningsmedel, lacknafta, aerosoler/gasbehållare. Även läkemedel, elektronik och batterier är exempel på farligt avfall. Läs mer om farligt avfall på sidan om farligt avfall »

Gör ingen egen cocktail
Blanda inte ihop Farligt avfallOlika preparat och kemikalier får inte blandas i samma förpackning innan inlämning som farligt avfall. Helst av allt ska avfallet vara kvar i sina ursprungliga behållare/förpackningar då det både blir enklare och mer säkert att både frakta, hantera och produktbestämma avfallet. Om ursprungsförpackningen gått förlorad och inte längre finns tillgänglig av ett eller annat skäl kan du skriva en egen etikett och fästa på varje burk/flaska. Det som betraktas som farligt avfall får heller inte tömmas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena då sprids i kretsloppet och riskerar att skada människor, djur och natur. Inte heller i brännbart passar farligt avfall eftersom det vid förbränning skapas farliga ämnen som sprids via luften och som inte är hälsosamt att andas in. Du kan läsa mer om Farligt avfall här »

Har du spraymålat?
Om sprayflaskan är pys-tom, dvs inte låter då du trycker på avtryckaren går det bra att sortera den som det material som aktuell förpackning är tillverkad av (antagligen metall men även av plast). Finns det rester kvar av produkten inuti behållaren så sorteras den som farligt avfall. De är tryckbehållare och får inte utsättas för värme, eftersom det då kan explodera. Läs mer om sortering av sprayburkar här »