Aktuellt

Vad gör man med krukväxter som man vill bli av med? Hur sorteras de? Här får du svaret.

Nu pockar hösten på utbyte av växterna inomhus, på balkongerna  och i trädgården. Mycket har redan vissnat ned och man lockas att byta ut växterna.

Så långt är allt bra, men vad gör man med krukväxterna som vissnat? Komposten? I matavfallet? I skogen? Nej absolut inte.

Krukväxter ej kompost

Allt blommar samtidigt.
Allt blommar samtidigt.

Här kommer förklaringarna till varför du inte ska kasta krukväxter på komposten, matavfallspåsen eller i skogen:

Tillväxthämmande medel i krukväxter förstör din kompost

Kastar du inköpta krukväxter med jord i din kompost är risken stor att du senare sprider tillväxthämmande medel i din trädgård, och det är knappast vad du vill. Anledningen är att yrkesodlare trimmar plantorna så att de ska passa en viss tid för försäljning och på grund av detta tillsätter ett ämne som hämmar tillväxten. Plantorna kommer att satsa mer på knoppbildning, att förgrena sig och skjuta skott snarare än att utveckla rotsystemet och växa på höjden.

Buskig kompakt krukväxt
Knubbigt växtsätt.

För lättare hantering under leveranser och i butiker samt för att blommorna ska se finare ut vill man få ett kompakt och knubbigt växtsätt. Dessutom vill man både kunna skynda på, öka blomningen och samtidigt styra tidpunkt för den. Därav den konstgjorda behandlingen.

Det här är också anledningen till att mycket små växter med minimala rotsystem lyckas blomma för fullt i butikerna. Dina hemmaodlade pelargoner är knappast lika bladrika och tätblommiga som de i butiken.

 

Behandlade pelargonplantorHär syns exempelvis pelargoner behandlade med tillväxthämmande medel. Växtsättet är tätt, korta stjälkar och massiv blomning.

 

 

 

Obehandlade pelargonerrHär syns en pelargon som efter eget växtsätt bestämmer blomning och utseende. Det blir längre stänglar, färre delningar på stjälkarna och den blommar mer sparsamt.

 

 

 

Jorden förstör rötningsprocessen i biogasanläggningar.Biogasproduktionen störs om man kastar jord i matavfallet

Kastar man jord i matavfallet blir rötningsprocessen i biogasanläggningen störd. Jord innehåller inte mycket organiskt material så det blir nästan ingen gas av den alls. Jorden stör förutom själva rötningen även den mekaniska och tekniska delen i systemet genom att det sliter på utrustningen i och med att det är mycket sten och små gruskorn i jorden. Dessutom blir det ökad sedimentering i behållarna, dvs massan skiktar sig och visst material sjunker till botten i tankarna och förstör konsistensen och därmed hela processen.

I skogen får man heller inte kasta trädgårdsavfall

Det är förbjudet enligt svensk lag att kasta trädgårdsavfall ute i naturen. Detta på grund av att det ofta finns tillväxthämmande ämnen i planteringar vi inte vill få ut i naturen, att de kan locka till sig skadedjur samt att man inte vill ha spridning av invasiva växter. D.v.s. växter som sprider sig mycket fort där de egentligen inte hör hemma och där de då tränger undan andra växter. Dessa invasiva arter riskerar på grund av sitt aggressiva växtsätt att slå ut delar av de livsmiljöer eller ekosystem som de etablerat sig i.

Så om man vill göra rätt så är det på Återvinningscentralen eller boka separat hämtning av trädgårdsavfall som gäller för krukväxter – Det gäller såväl butiker som privatpersoner.