Aktuellt

Det var dags att uppdatera oss lite om biogasframställning

ReAgro besöker Uppsala Vattens biogasanläggning.Vi på ReAgro fick oss en riktig lektion vid Uppsala Vattens biogasanläggning. Där framställs biogas och biogödsel av matavfall från hushåll, restauranger och till exempel slakterier.

ReAgro besöker Uppsala Vattens biogasanläggning.Vid hygieniseringen försvinner smittförande mikroorganismer när materialet värms till 70 grader under minst en timme och i rötkammaren bryter olika typer av mikroorganismer ned massan i frånvaro av syre, vid 52 grader i ungefär 30 dagar. Från rötningen bildas biogas och biogödsel.

Vi fick se hur elektrofiltret renade rökgaserna direkt efter förbränningspannan. Ungefär 98% av askan fastnar i filtret och det betyder ungefär 300 kg aska varje timme.

I de så kallade skubbrarna kyls sedan gasen ner från 150 grader till 65 grader. ReAgro besöker Uppsala Vattens biogasanläggning.I katalysatorn renas sedan gaserna från kväveoxider som annars verkar försurande och då bidrar till övergödning och försurning av mark och vatten. Biogasen levereras till tankstationerna för stadsbussar och bilar.

Det organiska materialet som blir kvar i rötkammaren kallas biogödsel och pumpas vidare till en tank. Därefter transporteras biogödseln vidare till lantbrukare runt omkring Uppsala.

ReAgro besöker Uppsala Vattens biogasanläggning.Tack & bock Uppsala Vatten för en bra guidning!