Om företaget ReAgro

Affärsidé

Att använda de resurser som finns hos Sveriges lantbrukare för att ta hand om och återvinna företagens avfall på ett miljöriktigt sätt.

Historik

Moderbolaget Ekmaco AB startade 1993 en försöksverksamhet för småskalig källsortering och återvinning av avfall från butiker i Knivsta och Uppsala. Stärkta av det positiva mottagandet och utfallet bildades år 1996 dotterbolaget Ekmaco ReAgro AB som senare bytte namn till ReAgro AB.

Vår affärsidé bygger på ett kretsloppstänkande och miljömedvetenhet och vi är verksamma i ett 20-tal orter i landet. Konceptet är en lokalt förankrad avfallshantering som bygger på att den lokala lantbrukaren tar hand om de närliggande företagens avfall som kan vara sorterat i upp till 20 olika fraktioner.

Detta koncept skapar både arbetstillfällen och inkomstmöjligheter för lantbrukaren samtidigt som det organiska avfallet hamnar som naturligt gödsel på den egna åkern. Själva samarbetet mellan lantbrukaren och ReAgro bygger på franchising.

Vi har vårt huvudkontor i Knivsta mellan Uppsala och Stockholm. Bolaget ingår i en koncern med moderbolaget Ekmaco AB samt systerbolaget Ekhamns Gård AB. Företagsgruppen ägs av Clas Urell och Mikael Bengtson.

Varmt välkommen att kontakta oss.