Aktuellt

Avfallstrappan – vår bästa vägvisare!

Avfallstrappan – Visar hur vi på bästa sätt tar hand om vårt avfall och når våra miljömål.

Avfallstrappan eller avfallshierarkin som den också kallas har tagits fram av EU och beskriver hur vi bäst ska ta hand om avfallet som uppstår. Trappan som har fem steg visar på ett lättöverskådligt sätt hur vi ska agera med vårt avfall. Det är ju så lätt att kasta i brännbart… men ta en titt först!

Avfallstrappan-Avfallshierarkin

Låt avfallstrappan bli din vägvisare

Ta hjälp av avfallstrappan när du blir fundersam vad du ska göra med din uttjänta möbel eller maskin. Det kan annars vara lätt att tänka att man kastar allt i brännbart – det blir ju ändå till värme och el. Men nej, så säger inte avfallstrappan. Förbränning kommer först på 4:e plats. Det finns bättre alternativ att välja innan den.

Vad säger trappans olika steg?

Det översta steget och det vi fram för allt strävar efter är att förebygga att det uppstår avfall överhuvudtaget, mindre onödig shopping, mindre slit-och-släng alltså. Näst bäst är att fortsätta använda sakerna antingen man själv eller någon annan. Så på plats 2 kommer uppmaningarna: försök laga, limma ihop, byta tyg, sy fast, gör en fotpall av fåtöljen om ryggstödet gått sönder, lämna till loppis, ge bort eller sälj. Om varan är för trasig att det inte går att fortsätta använda så kommer steg 3. Här finns ofta mycket att göra. Försök materialåtervinna möbeln/leksaken/maskinen. Lägg trä för sig, textil för sig, metallen för sig och på så vis ”lever” produkten vidare fast i isärplockad skepnad. Materialen går tillbaks in i industrin igen och blir till nya saker. Först på 4:e plats kommer förbränning. Det här är en viktig fingervisning att inte så snabbt kasta allt i brännbart. Vi utvinner visserligen värme och el, men det är mycket fördelaktigare för både ekonomin och miljön att ta till vara på materialen istället. Sista steget i trappan är steg 5 och här hittar vi avfall som varken kan återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas, utan måste grävas ned och förvaras på ett säkert sätt under en lång tid. Det kallas deponi. 

Hos dig hämtar vi inte sopor – Vi hämtar sorterat värdefullt återvinningsmaterial.

Både svensk lagstiftning för avfall och producentansvaret grundar sig på avfallstrappan. Vi på ReAgro har fokuserat på steg 3, dvs materialåtervinning. Vi ser till att ditt företag/butik eller miljörum får sitt avfall omhändertaget på ett miljösäkert sätt. Det är också därför du som kund till ReAgro har relativt många kärl, s.k. fraktioner att lägga ditt sorterade avfall i. Just för att du ska slippa kasta olika material i samma kärl som egentligen inte hör ihop – åtminstone inte i det kretsloppstänk som ReAgro står för och som alltid ligger högst upp på vår agenda.