Aktuellt

ReAgro tar hand om återvinningen på Strömsholms ridanläggning

Linda Kjellberg, miljösamordnare och huvudlärare i hästkunskap på Strömsholms ridskola möter upp mig på Knutpunkten, den administrativa delen på Strömsholm.

Linda med Strömsholms ISO-certifieringJag undrar såklart hur en sådan här stor anläggning tänker när det kommer till hållbarhet och miljö. Linda har varit med sedan 1996 på Strömsholm och har sett hur synen på hållbarhet stegvis förändrats sedan dess. En stor skillnad nu från förr är att man tar ett mer helhetsgrepp om anläggningen där miljö och hållbarhet är med i hela processen. Det är inte anläggningen för sig och miljöbiten för sig, utan den finns integrerad i verksamheten som en självklar och viktig del.

Linda berättar att organisationen startade upp miljöarbetet redan 1999 och stolta blev certifierade enligt ISO 14001 år 2002. Miljöarbetet präglas av ständig förbättring och förebyggande insatser mot negativ miljöpåverkan t.ex. genom en strävan att minska energianvändning samt att hushålla med resurser.ReAgros medarbetare Miakel Jogevall som sköter återvinningen på Strömsholm

  • Exempel på vår strävan efter att verka miljömedvetet är t.ex. att vi inte reser på konferenser lika mycket som tidigare utan utnyttjar ny teknik som Skype och videokonferenser.
  • Vi gör också vårt bästa för att hitta lokala producenter för både livsmedel och foder för att minska på transporterna. Att välja närproducerat är ett viktigt inslag i ledet att värna naturen.
  • Ett annat exempel är spillningen från hästarna som används som gödsel på åkrarna av lantbrukaren Mikael Jogevall som ju också kör återvinningen för ReAgro här på Strömsholm. Att ge tillbaka näring till jorden gör att vi ror i hamn en del av kretsloppstänket vi har på anläggningen.

HästarMiljötänket finns med i alla olika delar av Strömsholm, från hästsport till forskning, skola och konferens. Källsorteringen involverar alla byggnader såväl elevhushåll som stall, ridhus, administrationsavdelning och konferenslokaler. Det innebär även att våra medarbetare och elever får utbildning och information för att kunna utföra ett aktivt och synligt miljöarbete. Alla kemikalier som används i både häst- och människosyfte har ett säkerhetsdatablad kopplat till sig.

Linda själv är husdjursagronom från början och hade möjlighet att komma hit till Strömsholm i och med sitt hästintresse då en lärartjänst i hästkunskap blev ledig i mitten av 90-talet. Forskning och utveckling är starka intressen för Linda som förutom läraryrket befinner sig mitt i en forskarutbildning för att så småningom disputera på hästar i lösdrift. I detta forskningsprojekt tittar hon på hästars beteende och välfärd när de går i lösdrift.

Strömsholms vackra omgivningar– Själva systemet heter Active Stable och vår variant kallar vi för Aktiv Grupphästhållning, förklarar Linda. Den skiljer sig från den traditionella lösdrifthållningen så till vida att hästarna förutom ligghall och stor utomhushage även har datorstyrda foderautomater där vi kan reglera hästarnas foder. Via deras halsband styr man åtkomsten och det här systemet ska gynna att de rör sig mer. Har de fri tillgång till foder står de gärna och äter hela dagen. Jag studerar främst vad de gör, hur de beter sig och uppför sig mot varandra, vad de gör i sina ligghallar hur mycket de sover.

Varför har Strömsholm lyckats så bra med sitt hållbarhetsarbete då, undrar jag.

Linda ser lite fundersam ut och säger med eftertryck att man måste våga ta tag i tunga och komplexa frågeställningar för att förverkliga målen.

Vita Ridhuset, Strömsholm– Jag ser olika åsikter som något positivt och som driver en organisations utveckling framåt. När man vågar bejaka olika åsikter och ta sig an utmaningen att åstadkomma ett gemensamt mål, det är då man riktigt kan komma till slutsatser där alla aspekter tagits hänsyn till. Då blir det tyngd i besluten. Man ska alltid komma ihåg att man kan vara oense i sak men fantastiskt goda vänner, menar Linda.

Genom åren har man på Strömsholm blivit bättre och bättre på att öppna upp för samhällets påverkan och ta till sig nya idéer vad gäller hållbarhet och kretsloppstänk. Strömsholm får också ständigt nya influenser med ungdomarna som kommer på gymnasie- och högskoleutbildningarna, så här stagnerar ingenting.

Strömsholms Slott– Det går inte att luta sig tillbaka och slå sig för bröstet i miljöfrågor. Bara för att man hade ett bra miljöarbete för tio år sedan betyder inte att det är bra nu. Om man inte fortsätter att utvecklas så blir det inte bra och välanpassat. Att vi lyckats så bra och nått så långt med vårt miljöarbete är till stor del tack vare att vi vågar ta tag i nya komplicerade frågor. Man måste vara beredd att förändra och anpassa sig till nya omständigheter.

– En till sak att påminna sig om är att man måste våga prova och man måste våga backa när man inser att det inte riktigt gick rätt väg och då istället prova en ny väg. Allt man gör blir inte alltid blir rätt men då behöver man ju inte göra om det. Då går man en annan väg.

Byggnad på Strömsholms ridanläggningHär finns mycket tradition att falla tillbaka på. Strömsholms historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och Strömsholms Slott är ett av Sveriges tio kungliga slott. Gustav Vasa var förste kungen som ägde det då han fick ärva det av sin mormor 1521.

Det här området har en lång tradition av kunglig och militär närvaro och anledningen till att den även blev ett fäste för hästuppfödning och utbildning är att det alltid varit viktigt för regenter att ha en vapenindustri för att upprätthålla sin makt och förr i tiden var vapenindustrin likställt med hästar. Här finns också Remontdepån, området dit man tog de unga hästarna som reds in och som sedan skickades ut till olika kavallerier och regementen runt om i Sverige.

Nyfikna hästarFörr låg stallarna nere vid slottet men det var lite sankt där så för 300 år sedan flyttade man upp stallarna på åsen där nuvarande ridhusen står. Många av byggnaderna är militära byggnader såsom stallarna och Vita Ridhuset. Det senare är Sveriges äldsta fortfarande fungerande ridhus, uppfört 1855. Daglig undervisning sker fortfarande där och då främst dressyrträning. Ridlärare har utbildats här i flera hundra år, förr militära ridlärare men numer civila.

– Just nu laddar vi för Strömsholmsdagarna 6-9 juni. Det är våra stora tävlingar i dressyr, hoppning, fälttävlan och även SM i dressyr för 4:e året i rad. Vi har också para-SM och hovslagar-SM, showbana, mässa med utställare och en massa andra aktiviteter. Det är intensiva dagar och allt sker nere vid slottet. Det kommer att bli fantastiskt kul och spännande! Ett riktigt skådespel! Dessa dagar står ReAgro för sophanteringen under alla eventdagarna.

Strömsholms Slott– Efter detta evenemang trappar vi ned på tempot, berättar Linda. Då erbjuder vi sommarkurser fram till midsommar och sedan släpper vi ut hästarna på bete så i juli är det lugn och ro. I början av augusti drar vi igång igen då gymnasie- och högskolestudenterna anländer. Här hos oss finns ca 200 uppställda hästar så det är en hel del gödsel som Mikael Jogevall från ReAgro får ta emot, skrattar Linda. Hoppas den kommer till god nytta.

Där lämnar jag Linda och tackar för alla berättelser, historik men fram för allt för hennes tankar runt det rent kommunikativa området när det gäller att få en hel organisation samlad och enad runt ett speciellt ämne, i detta fall miljöarbete och återvinning.

Jag hade turen att få uppleva Strömsholm i flera årstiders skrud under denna härliga dag för jag bjöds på spöregn, hagel och fantastiskt solsken – som ett skådespel i sig!

/Helena på ReAgro