Aktuellt

Komposten blir jord och matavfallet blir biogas.

Matavfall eller kompost?

Komposten blir till jord och matavfallet blir till biogas. Därför behöver du sortera olika beroende på vart ditt avfall tar vägen.


Trädgårdsavfall passar inte i matavfallet

kompost blir till jordOm du har trädgårdsavfall såsom jord och grenar går dessa bra att kompostera om du har en kompost, men de passar inte bra i matavfall som går till en biogasanläggning. Skälet är att just jord och grenar innehåller ytterst lite organiskt material och då fungerar inte detta i biogasanläggningarnas rötningsprocess där mikroorganismer behöver det organiska för att kunna göra sitt jobb. Jord gör också så att biomassan skiktar sig i de stora behållarna eftersom jord innehåller en massa små stenpartiklar som sjunker av sin tyngd. Som tur är finns anpassad återvinning för trädgårdsavfall på återvinningscentraler.

Matavfall blir biogas

Annat som inte passar i matavfallet
Förutom blomjord, och annat trädgårdsavfall finns det även annan typ av avfall som förstör biogasproduktionen – såsom kattsand, snus, fimpar och större köttben. Man brukar prata om att storleken på ett fläskkotlettben får markera den godtagbara bentjockleken i matavfallet, se lite längre ned. Inte heller så kallade nedbrytbara och komposterbara bioplastpåsar, majspåsar, stärkelsepåsar passar i en biogasproduktion. Att använda så kallade komposterbara, nedbrytbara biopåsar till matavfallet som sedan går till en biogasanläggning blir helt onödigt eftersom matavfallet inte komposteras där, utan rötas – därmed försvinner poängen med att de skulle vara komposterbara. Läs mer om det på https://www.reagro.se/ska-man-anvanda-papperspasar-eller-bioplastpasar/ Att dessutom många av biopåsarna endast kan komposteras i avancerad teknisk industriell kompostering är ett annat problem med biopåsarna.

MMax fläskkotlettben i biogasenen det där med fläskkotlettbenet då.
Biomassan med allt matavfall värms i en fas upp för att ta död på bakterier och smittämnen. Det är orsaken till att endast små ben, helst inte större än ett kotlettben bör läggas med i papperspåsen för matavfall. Risken är att tjockare köttben inte hinner bli renade från smittämnen under denna process. Tjockare ben kastas i restavfall/brännbart.