Aktuellt

Earth hour – Jordtimmen

Earth hour – Jordens timme – Släck ner 1 timme lördagen helgen i mars. I år 2022, infaller dagen den 26 mars!

Sista lördagen i mars varje år klockan 20.30-21.30 lokal tid förenas vi i den här enkla kampanjen för att öka medvetenheten om de problem som vår planet står inför.

Det gäller vår egen framtid och det handlar om att belysa och uppmärksamma klimatfrågan genom att under en timme släcka ner fram för allt belysning i byggnader och anläggningar där det är möjligt, men även stänga av elektriska apparater och skyltar som inte absolut måste vara igång. I och med att det är lokal tid som gäller kommer exempelvis Finland att starta en timme tidigare och Storbritannien en timme efter oss. Som en våg över jordklotet.

Med denna fredliga och enkla visuella kampanj kan både vi i våra hushåll och på våra företag ge en signal till makthavare om att ta klimatfrågan på allvar men även visa att vi själva också tar frågan på största allvar. Vi vill ha med alla på resan för vi är alla små avgörande kugghjul i det stora maskineriet för att föra världen mot en mer hållbar framtid!

Var med och fira jordtimmen!