Aktuellt

Ljuskällor – glödlampor, lågenergi & lysrör i återvinningsprocessen

Ljuskällor i återvinningsprocessen

Ljuskällor – Här ingår alla typer av ljuskällor såsom lysrör, glödlampor, lågenergilampor, smålampor från adventsljusstakar och ficklampor, lysdioder, LED-lampor och halogenlampor.


Ljuskällor
tillhör gruppen Elektronik. Av dessa ljuskällor betraktas glödlampor, lågenergilampor och lysrör dessutom som farligt avfall och därför är det extra viktigt att de inte slängs bland de vanliga soporna.

Var försiktig – alla ljuskällor skall vara hela

Hantera lamporna varsamt så de inte går sönder, annars kan tungmetaller spridas. I lysrör finns lyspulver som innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns! Glödlampor innehåller bland annat bly medan lågenergilampor och halogenlampor innehåller kvicksilver. På grund av gifterna är det viktigt att ljuskällorna inte hamnar i hushållssoporna. Det mesta av det bly och kvicksilver som hamnar i hushållssopor bränns i avfallsvärmeverk och då finns en risk att tungmetaller/blyföreningar sedan hamnar i naturen. Det här är skadligt för alla levande organismer.

Vad händer sedan?

Ljuskällorna som lämnas till återvinningscentralen transporteras till speciella förbehandlingsanläggningar där de sorteras. På en sådan anläggning finns noggrant kontrollerade slutna processer där kvicksilver, bly och andra giftiga ämnen kan tas omhand och återanvändas vid nytillverkning av lysrör och lågenergilampor. När de miljöfarliga ämnena är borttagna kan metalldelarna återvinnas. De olika metallerna skickas till smältverk där man framställer ren koppar, aluminium och järn som sedan kan gå tillbaka in i produktionen igen.

LED

En diodlampa, lysdiod eller LED-lampa (av engelska LED – Light Emitting Diode, lysdiod) är en lampa bestående av en eller flera lysdioder monterade i en standardsockel för att kunna ersätta till exempel vanliga glödlampor. Den enda ljuskällan som inte innehåller tungmetaller eller farliga ämnen är just LED-lampan. Även om LED-lampan är miljövänlig ska den sorteras som ljuskällor. Anledningen är att man ändå vill återvinna andra material i den och folk kan vara osäkra på om det är en LED-lampa eller någon annan typ av lampa. Därför ska inte heller den kastas i soporna.

LYSRÖR

Det farliga avfallet lysrör går direkt till återvinning. Hela 97 procent av materialet i lysrören kan gå tillbaks till produktionen av nya lysrör. Men bara hela lysrör kan återvinnas, så var rädd om dem när du transporterar dem.

Trasiga ljuskällor återvinningen