Priser och villkor 2023

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar

Länsförsäkringars uppdrag till ReAgro, som innebär att vi erbjuder deras kunder att få skrot och farligt avfall hämtat, gör att vi kan få en effektiv insamling till en rimlig kostnad tack vare att många lämnar material samtidigt.

Du som lämnar material får ett genomsnittligt pris baserat på allt material som hämtats under perioden. Detta för att enskilda kunder inte ska drabbas av tillfälliga svängningar i priserna.

Materialpriserna nedan är endast en uppskattning baserat på de marknadspriser som gäller i januari 2023 och de hanterings- och transportkostnader vi hade under föregående år. De slutliga materialpriserna fastställs när allt är insamlat och årets förutsättningar är kända. Alla priser är angivna exkl moms och gäller enbart för Länsförsäkringars kunder.

FARLIGT AVFALL

Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om det farliga avfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan. I avgiften ingår också kostnader för att sköta all rapportering till Naturvårdsverket enligt den nya avfallsförordningen.

Område Pris
Blekinge 1.200 kr
Gotland 1.200 kr
Göinge-Kristianstad 1.200 kr
Halland 1.200 kr
Kalmar 1.200 kr
Södermanland 1.200 kr
Stockholm 1.200 kr
Dalarna
(utifrån kommun)
1.200 kr i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Smedjebacken & Säter
1.400 kr i Gagnef, Leksand, Ludvika, Rättvik & Vansbro
1.700 kr i Mora & Orsa
2.000 kr i Malung, Sälen & Älvdalen
Gävleborg
(utifrån kommun)
1.200 kr i Gävle
1.400 kr i Hofors, Ockelbo, Sandviken & Söderhamn
1.700 kr i Bollnäs, Hudiksvall & Ovanåker
2.000 kr i Ljusdal & Nordanstig

Rörlig kostnad:
Till den fasta grundavgiften kommer en rörlig kostnad som styrs av behandlingsavgifter samt kostnader för transport och hantering. Nedan är en uppskattning av 2023 års priser för Gotland, Södermanland och Stockholm.

Farligt avfall Pris
Asbest- och eternitskivor
Asbest och eternit måste du packa in i byggplast och tejpa igen så det blir lufttätt.
Varje sådant paket får väga högst 30 kg.
6-9 kr/kg
Bekämpningsmedel 20-35 kr/kg
Diesel i fat 10-14 kr/kg
Diesel i dunk 12-16 kr/kg
Däck
(hämtas ihop med skrot)
2-5 kr/kg
Elektronik 10-15 kr/kg
Färg 15-20 kr/kg
Glykol 8-12 kr/kg
Gödningsmedel (ej nitrat) 15-20 kr/kg
Hydraulslang 15-20 kr/kg
Lampor 15-20 kr/kg
Lysrör 15-20 kr/kg
Läkemedel 20-25 kr/kg
Lösningsmedel 15-20 kr/kg
Oljefilter 8-12 kr/kg
Rengöringsmedel 10-15 kr/kg
Spillolja i fat 4-7 kr/kg
Spillolja i dunk 5-8 kr/kg
Sprayburkar 15-20 kr/kg
Tomma dunkar 15-25 kr/kg
Tryckimpregnerat trä 6-10 kr/kg

SKROT

Skrotet har ett värde när det lämnas in för återvinning och ger en intäkt som styrs av ett branschindex som sätts två gånger i månaden. Variationerna är stora under året. Under förra året skiljde det c:a 2 kr/kg mellan högsta och lägsta pris.

Vi på ReAgro gör vårt bästa för att hämta och lämna in skrotet när det är bra betalt. Men vi har samtidigt en given tidsperiod under vilken hämtningen ska ske. Om din avsikt är att maximera intäkten från skrotet, råder vi dig att bevaka dagspriset och själv utföra transporten när du bedömer att priset är rätt. Är det däremot viktigare för dig att få bort skrotet från gården på ett enkelt sätt och troligen även få en peng över, är vår hämtning en bra och smidig lösning.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om skrotavfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan.
Den fasta grundavgiften är baserad på att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage med kran, samt att vi bara behöver stanna på ett ställe på din gård.

Område Pris
Blekinge 1.200 kr
Gotland 1.200 kr
Göinge-Kristianstad 1.200 kr
Halland 1.200 kr
Kalmar 1.200 kr
Södermanland 1.200 kr
Stockholm 1.200 kr
Dalarna
(utifrån kommun)
1.200 kr i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Smedjebacken & Säter
1.400 kr i Gagnef, Leksand, Ludvika, Rättvik & Vansbro
1.700 kr i Mora & Orsa
2.000 kr i Malung, Sälen & Älvdalen
Gävleborg
(utifrån kommun)
1.200 kr i Gävle
1.400 kr i Hofors, Ockelbo, Sandviken & Söderhamn
1.700 kr i Bollnäs, Hudiksvall & Ovanåker
2.000 kr i Ljusdal & Nordanstig

Maskintransport:
Om du har maskiner eller redskap som är för stora att lasta i det containerflak vi normalt använder, kan du beställa maskintransport. Kontakta oss på ReAgro för prisuppgift!

Intäkt:
Intäkten från skrotet kommer dig till godo efter avdrag för transport och hantering. Observera att din mängd aluminium, koppar och rostfritt måste överstiga 200 kg för att det ska vägas in och redovisas separat. Skrot som består av blandade metaller värderas som den lägst betalda metallen. Nedan är en grov uppskattning av 2023 års intäkter för Gotland, Södermanland och Stockholm. Dagspriset på skrot regleras genom ett index och är inget vi på ReAgro kan påverka.

Material Intäkt
Aluminium 2:50-4:00 kr/kg
Blybatterier
(hämtas tillsammans med farligt avfall)
0:50-1:50 kr/kg
Järnskrot 0:75-1:75 kr/kg
Koppar 5:00-12:00 kr/kg
Rostfritt 2:50-4:00 kr/kg

LANTBRUKSPLAST

För lantbruksplast finns en insamling som bygger på ett frivilligt producentansvar som sköts av SvepRetur. Via dem kan du utan kostnad lämna in välsorterad och ren plast som är inköpt via företag anslutna till SvepRetur.


Fakturor och avräkningar

Mängden farligt avfall samt kostnaderna för hämtningen redovisas på en faktura. Den behöver du också spara för att kunna visa upp vid en eventuell miljöinspektion.

Mängden skrot och dess intäkter redovisas på en avräkning och utbetalas. Skulle intäkterna från skrotet inte räcka till kostnaden för transporten får du istället en faktura.

Redovisningen av årets hämtningar och utskick av fakturor/avräkningar sker normalt två månader efter att insamlingen är avslutad.

Sortering

Priserna ovan förutsätter ett så rent material som möjligt. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig lämna ditt avfall på ett kostnadseffektivt sätt, men förbehåller oss rätten att göra avdrag från skrotintäkterna eller påföra extra kostnader för hanteringen om materialet inte är rätt sorterat.

Hämtningen

När alla anmälningar för ett område är klara börjar vi med det farliga avfallet och hämtar därefter skrot, men avvikelser kan förekomma. För skrot använder vi en bil med kran som klarar upp till 3,5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger.

Åkeriet meddelar dig några dagar i förväg när just du får din hämtning. Du bör vara på plats så att vi verkligen får med oss rätt material, men om du inte kan vara där får du meddela oss var det står samt märka upp allt som ska hämtas med tydliga skyltar. Vill du byta till en annan tid tar du upp det med åkeriet i samband med att de aviserar din hämtning. De avgör om det är möjligt att ändra tid, samt meddelar dig vilken extra kostnad det innebär.

Är du på plats får du kvittera vikter mm på fraktsedeln och får sedan en kopia av den.

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska läggas så det är lätt åtkomligt för ett 24 meters lastbilsekipage. Maskiner ska vara tömda på oljor och andra vätskor. Farmartankar, dieseltankar, gårdscisterner ska vara tömda och urspolade. Däck kan lämnas kvar på fälgarna, men du får då inget betalt för metallen i fälgen.

Skrotet du lämnar får vara högst 5,5 m långt, 2 m högt och 2 m brett. Det får väga högst 3,5 ton om det ska lyftas på med kran. Bedömer du att det behövs maskintransport ska du markera det i din anmälan samt skriva mått och vad det är under ”Övriga upplysningar”.

Farligt avfall ska samlas på en plats och dunkar och andra behållare ska vara godkända och tydligt uppmärkta med vad de innehåller, speciellt då de inte lgras i sitt ursprungliga emballage. Spillolja lämnar du i dunkar eller plåtfat med skruvlock (ej lockfat eller plastfat) som då inte kommer att returneras. Vi kan tyvärr inte pumpa upp olja från en tank.

Extra avgifter

Priserna ovan baseras på att vår hämtning kan ske snabbt och smidigt på den dag vi sagt. Men ibland blir det kanske inte så och då behöver vi ta ut en extra avgift enligt nedan:

Tjänst Avgift
Flytt av lastbil för hämtning på mer än ett ställe 300 kr/flytt
Byte av flak då släp lämnats vid stora vägen 600 kr/byte
Väntetid 900 kr/tim
Bomkörning Som grundavgift
Ombokning av tid, när bilen är kvar i området 900 kr
Ombokning av tid, när bilen inte är kvar i området 3.000 kr

Villkor och förbehåll

  • Genom att skicka in din beställning godkänner du det upplägg och villkor som presenteras här, inklusive de förbehåll som finns gällande variationer och storlek på den rörliga delen av kostnader och intäkter.
  • ReAgro förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning när vi anser det nödvändigt. Vi förbehåller oss också rätten att ej acceptera beställningen om vi bedömer att den inte är förenlig med vår policy om en miljöriktig och professionell återvinning.
  • Hämtningen förutsätter vägförbindelse med fastlandet (gäller ej Gotland). För sjötransporter tillkommer kostnader enligt särskild prislista. Kontakta oss för att få ett pris på just din hämtning.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro är ett familjeföretag med säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. År 2012 började vi insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och numera även i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Göinge-Kristianstad, Halland, Kalmar, Stockholm och Södermanland.