Priser och villkor

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar

Länsförsäkringars uppdrag till ReAgro, som innebär att vi erbjuder deras kunder att få skrot och farligt avfall hämtat, gör att vi kan få en effektiv insamling till en rimlig kostnad tack vare att många lämnar material samtidigt.

Du som lämnar material får ett genomsnittligt pris baserat på allt material som hämtats under perioden. Detta för att enskilda kunder inte ska drabbas av tillfälliga svängningar i priserna. Observera att den subvention av insamlingskostnaden som Länsförsäkringar tidigare bidragit med i vissa regioner, sedan 2019 inte längre finns kvar. Du betalar själv kostnaderna, men får också intäkterna från skrotet.

Priserna nedan är endast en uppskattning baserat på de marknadspriser som gäller i januari 2021 och de hanterings- och transportkostnader vi hade under föregående år. De rörliga priserna fastställs när allt är insamlat och årets förutsättningar är kända. Alla priser är angivna exkl moms och gäller för Länsförsäkringars kunder.

FARLIGT AVFALL

Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om det farliga avfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan. I avgiften ingår också kostnader för att sköta all rapportering till Naturvårdsverket enligt den nya avfallsförordningen.

Område Pris
Gotland 1.200 kr
Södermanland 1.200 kr
Stockholm 1.200 kr
Uppsala 1.200 kr i Uppsala, Knivsta & Håbo
1.400 kr i Enköping, Heby & Gimo
1.600 kr i Tierp, Älvkarleby & Östhammar
Gävleborg 1.200 kr i Gävle & Ockelbo
1.400 kr i Söderhamn & Sandviken
1.700 kr i Hofors, Österfärnebo, Bollnäs & Ovanåker
1.900 kr i Hudiksvall
2.200 kr i Harmånger
2.400 kr i Ljusdal & Nordanstig

Rörlig kostnad:
Till den fasta grundavgiften kommer en rörlig kostnad som styrs av behandlingsavgifter samt kostnader för transport och hantering. Nedan är en uppskattning av årets priser.

Farligt avfall Pris
Bekämpningsmedel 25-35 kr/kg
Däck – ej på Gotland
(hämtas med skrot)
3-6 kr/kg
Färg 12-18 kr/kg
Glykol 8-10 kr/kg
Hydraulslang 10-15 kr/kg
Lampor 25-35 kr/kg
Lysrör 5-10 kr/st
Läkemedel 15-25 kr/kg
Lösningsmedel 12-18 kr/kg
Oljefilter 8-12 kr/st
Rengöringsmedel 10-15 kr/kg
Spillolja i fat 3-6 kr/l
Spillolja i dunk 4-7 kr/l
Sprayburkar 20-25 kr/kg
Tomma dunkar 20-30 kr/st

SKROT

Skrotet har ett värde när det lämnas in för återvinning och ger en intäkt som styrs av ett branschindex som sätts två gånger i månaden. Variationerna är stora under året. Under förra året skiljde det drygt 1 kr/kg mellan högsta och lägsta pris.

Vi på ReAgro gör vårt bästa för att hämta och lämna in skrotet när det är bra betalt. Men vi har samtidigt en given tidsperiod under vilken hämtningen ska ske. Om din avsikt är att maximera intäkten från skrotet, råder vi dig att bevaka dagspriset och själv utföra transporten när du bedömer att priset är rätt. Är det däremot viktigare för dig att få bort skrotet från gården på ett enkelt sätt och troligen även få en peng över, är vår hämtning en bra och smidig lösning.

Fast grundavgift:
För att hämta och ta hand om skrotavfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning enligt nedan.
Den fasta grundavgiften är baserad på att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage, samt att vi bara behöver stanna på ett ställe på din gård.

Område Pris
Gotland 840 kr
Södermanland 960 kr
Stockholm 1.080 kr
Uppsala 1.200 kr i Uppsala, Knivsta & Håbo
1.400 kr i Enköping, Heby & Gimo
1.600 kr i Tierp, Älvkarleby & Östhammar
Gävleborg 1.200 kr i Gävle & Ockelbo
1.400 kr i Söderhamn & Sandviken
1.700 kr i Hofors, Österfärnebo, Bollnäs & Ovanåker
1.900 kr i Hudiksvall
2.200 kr i Harmånger
2.400 kr i Ljusdal & Nordanstig

Intäkt:
Intäkten från skrotet kommer dig till godo efter avdrag för transport och hantering. Observera att din mängd aluminium, koppar och rostfritt måste överstiga 200 kg för att det ska vägas in och redovisas separat. Skrot som består av blandade metaller värderas som den lägst betalda metallen. Nedan är en uppskattning av årets intäkter baserat på föregående år och marknadspriser i januari i år.

Material Intäkt
Aluminium 2:00-3:00 kr/kg
Blybatterier
(hämtas med farligt avfall)
0:50-1:50 kr/kg
Järnskrot 0:30-0:80 kr/kg
Koppar 5:00-15:00 kr/kg
Rostfritt 2:50-4:00 kr/kg

LANTBRUKSPLAST

För lantbruksplast finns en insamling som bygger på ett frivilligt producentansvar som sköts av SvepRetur. Via dem kan du utan kostnad lämna in välsorterad och ren plast som är inköpt via företag anslutna till SvepRetur.


Fakturor och avräkningar

Mängden farligt avfall samt kostnaderna för hämtningen redovisas på en faktura. Den behöver du också spara för att kunna visa upp vid en eventuell miljörevision.

Mängden skrot och dess intäkter redovisas på en avräkning och utbetalas. Skulle intäkterna från skrotet inte räcka till kostnaden för transporten får du istället en faktura.

Redovisningen av årets hämtningar och utskick av fakturor/avräkningar sker normalt 1-2 månader efter att insamlingen är avslutad.

Sortering

Priserna ovan förutsätter ett så rent material som möjligt. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig lämna ditt avfall på ett kostnadseffektivt sätt, men förbehåller oss rätten att göra avdrag från skrotintäkterna eller påföra extra kostnader för hanteringen om materialet inte är rätt sorterat.

Hämtningen

När alla anmälningar för ett område är klara börjar vi med det farliga avfallet och hämtar därefter skrot, men avvikelser kan förekomma. För skrot använder vi en bil med kran som klarar upp till 3,5 ton och som har en våg för att registrera vad just ditt material väger.

Åkeriet meddelar dig några dagar i förväg när just du får din hämtning. Du bör vara på plats så att vi verkligen får med oss rätt material, men om du inte kan vara där får du meddela oss var det står samt märka upp allt som ska hämtas med tydliga skyltar. Vill du byta till en annan tid tar du upp det med åkeriet i samband med att de aviserar din hämtning. De avgör om det är möjligt att ändra tid, samt meddelar dig vilken extra kostnad det innebär.

Är du på plats får du kvittera vikter mm på fraktsedeln och får sedan en kopia av den.

För att få en kostnadseffektiv hämtning ska allt finnas lättillgängligt och i demonterat skick för att transporteras från gården. Skrot ska läggas så det är lätt åtkomligt för ett 24 meters lastbilsekipage. Maskiner ska vara tömda på oljor och andra vätskor. Farmartankar, dieseltankar, gårdscisterner ska vara tömda och urspolade. Däck kan lämnas kvar på fälgarna, men du får då inget betalt för metallen i fälgen.

Skrotet du lämnar får vara högst 5,5 m långt, 2 m högt och 2 m brett. Det får väga högst 3,5 ton om det ska lyftas på med kran. Bedömer du att det behövs en maskintrailer ska du skriva det under ”Kompletterande uppgifter” vid din anmälan.

Farligt avfall ska samlas på en plats och vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage. Spillolja lämnar du i dunkar eller fat som då inte kommer att returneras. Vi kan tyvärr inte suga upp olja från en tank.

Villkor och förbehåll

  • Genom att skicka in din beställning godkänner du det upplägg och villkor som presenteras här, inklusive de förbehåll som finns gällande variationer och storlek på den rörliga delen av kostnader och intäkter.
  • ReAgro förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning när vi anser det nödvändigt. Vi förbehåller oss också rätten att ej acceptera beställningen om vi bedömer att den inte är förenlig med vår policy om en miljöriktig och professionell återvinning.
  • Hämtningen förutsätter vägförbindelse med fastlandet (gäller ej Gotland). För sjötransporter tillkommer kostnader enligt särskild prislista. Kontakta oss för att få ett pris på just din hämtning.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm, Södermanland och Uppsala.