Priser och villkor 2024

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar

Länsförsäkringars uppdrag till ReAgro, som innebär att vi erbjuder deras kunder att få skrot och farligt avfall hämtat, gör att vi kan få en effektiv insamling till en rimlig kostnad tack vare att många lämnar material samtidigt.

Du som lämnar material får ett genomsnittligt pris baserat på allt material som hämtats under perioden. Detta för att enskilda kunder inte ska drabbas av tillfälliga svängningar i priserna.

Mängden farligt avfall och skrot redovisas ett par månader efter att vi är klara i ditt område. Beroende på om skrotintäkterna täcker kostnaderna för transport och farligt avfall får du antingen en utbetalning eller en faktura. Det är viktigt att du spar redovisningen för att kunna visa upp vid en eventuell miljörevision.

Alla priser är angivna exkl moms och gäller enbart för Länsförsäkringars kunder.

PDF-Version

Vill du hellre ladda ner en pdf med nedanstående information inklusive en anmälningsblankett att skicka in per post, så kan du ladda ner den här. Blanketten kan du också använda när du går runt och inventerar vad du har, för att sedan anmäla online.

PRISER FARLIGT AVFALL

För att hämta och ta hand om det farliga avfallet betalar du en fast grundavgift per hämtning på 1.400 kr. I detta ingår också att vi sköter den rapportering till Naturvårdsverket som du är skyldig att göra.

Utöver den fasta grundavgiften betalar du en rörlig kostnad utifrån mängden avfall du lämnar. Priserna i tabellen nedan anges som ett intervall, då det slutliga priset varierar beroende på var i landet du bor och mängden avfall som samlas in i just din region.

Farligt avfall Pris
Asbest- och eternitskivor
Asbest och eternit måste du själv packa in i byggplast och tejpa igen så det blir lufttätt. Varje sådant paket får väga högst 30 kg.
7-11 kr/kg
Absorbenter 5-8 kr/kg
Batterier, ej bly 15-20 kr/kg
Blybatterier Ersättning:
0:50-1:50 kr/kg
Bekämpningsmedel 25-35 kr/kg
Diesel i dunk 12-17 kr/kg
Diesel i fat 11-15 kr/kg
Elektronik 10-15 kr/kg
Frätande syror mm 20-30 kr/kg
Färg 15-20 kr/kg
Glykol 9-14 kr/kg
Gödningsmedel (ej nitrat) 15-20 kr/kg
Hydraulslang 15-20 kr/kg
Industrigas 80-120 kr/kg
Kanyler 20-25 kr/kg
Kyl- och frysskåp 20-30 kr/kg
Lampor 15-20 kr/kg
Lysrör 15-20 kr/kg
Läkemedel 20-25 kr/kg
Lösningsmedel 15-20 kr/kg
Oljefilter 9-14 kr/kg
Rengöringsmedel 10-15 kr/kg
Spillolja i dunk 5-9 kr/kg
Spillolja i fat 4-8 kr/kg
Spillolja i IBC-tank 4-8 kr/kg
Sprayburkar 15-20 kr/kg
Tomma dunkar 15-25 kr/kg
Tryckimpregnerat trä 6-10 kr/kg

PRISER SKROT

Du som lämnar skrot betalar en fast grundavgift per hämtning på 1.400 kr. Avgiften är baserad på att vi kan hämta med ett 24 meters lastbilsekipage med kran som stannar på ett ställe på din gård.

Ditt skrot vägs vid hämtningen och ligger till grund för ersättningen som kommer dig till godo efter avdrag för transport och hantering. Dagspriset på skrot styrs av ett branschindex som ReAgro inte kan påverka, men vi gör vårt bästa för att du ska få bra betalt för ditt skrot.

Då det inte är ovanligt att priset förändras 1 kr/kg upp eller ner under tiden vi hämtar, använder vi ett genomsnittligt skrotpris. Om din avsikt är att maximera intäkten från skrotet, råder vi dig att bevaka dagspriset och själv ordna transporten när du bedömer att priset är rätt. Är det däremot viktigare för dig att få bort skrotet från gården på ett enkelt sätt och förhoppningsvis även få en peng över, är vår hämtning en bra och smidig lösning.

Observera att din mängd aluminium, koppar och rostfritt måste överstiga 200 kg för att det ska vägas in och redovisas separat. Skrot som består av blandade metaller värderas som den lägst betalda metallen.

Nedan är en grov uppskattning av 2024 års intäkter baserat på ReAgros erfarenhet från tidigare år.

Material Intäkt – efter avdrag för transport och hantering
Aluminium 3-6 kr/kg
Däck Kostnad: 50-80 kr/st
Järnskrot 0:75-1:75 kr/kg
Koppar 5:00-12:00 kr/kg
Rostfritt 2:50-4:00 kr/kg

HÄMTNINGEN

När alla anmälningar för ett område är klara börjar vi hämta. Det kommer olika typer av bilar beroende på vad som ska hämtas.

Farligt avfall

Farligt avfall ska samlas på ett ställe på gården. Dunkar och andra behållare ska vara godkända och tydligt uppmärkta med vad de innehåller om de inte lagras i sitt ursprungliga emballage. Spillolja lämnar du i dunkar eller plåtfat med skruvlock (ej lockfat eller plastfat). Dessa dunkar och fat kommer inte att returneras.

Det farliga avfallet lastas för hand med pirra eller pallyft på en lastbil med bakgavellyft. Vi kan därför inte hämta hela kubiktankar med t ex spillolja eller suga upp spillolja ur tankar. Tryckimpregnerat virke får vara högst 4 m långt och inte i större bitar än att en person kan lyfta det. Asbest och eternit måste du packa in i byggplast och tejpa igen så det blir lufttätt. Varje sådant paket får väga högst 30 kg.

Skrot

Skrot ska om möjligt också läggas på ett ställe och helst vara åtkomligt för ett 24 meters lastbilsekipage. Maskiner ska vara tömda på oljor och andra vätskor. Farmartankar, dieseltankar, gårdscisterner ska vara tömda och dropptorra. Däck kan lämnas kvar på fälgarna, men du får inget betalt för metallen i fälgen.

Skrotet får vara högst 5,5 m långt, 2,5 m högt och 2 m brett. Det får väga högst 3,5 ton då det ska lyftas på med kran. Bedömer du att det istället behövs maskintransport markerar du det i din anmälan samt skriver mått och vad det är under ”Övriga upplysningar” så kontaktar vi dig med ett pris.

Avisering

Chauffören meddelar dig några dagar i förväg när just du får din hämtning. Du bör vara på plats så att vi verkligen får med oss rätt material. Om du inte kan vara där får du meddela chauffören var det står – SMS:a gärna ett foto – samt märka upp allt som ska hämtas med tydliga skyltar.

Vill du byta till en annan tid tar du upp det med chauffören när han kontaktar dig om hämtningen. Han avgör om det är möjligt att ändra tid, samt meddelar dig vilken extra kostnad det innebär.

Chauffören har ansvaret för att det som hämtas kan transporteras på ett korrekt och säkert sätt och har rätt att neka hämtning om det som ska hämtas inte uppfyller våra villkor.

När allt är lastat kvitterar du uppgifterna på fraktsedeln och får behålla en kopia av den.

Extra avgifter

Priserna ovan baseras på att vår hämtning kan ske snabbt och smidigt på den dag vi sagt. Men ibland blir det kanske inte så och då behöver vi ta ut en extra avgift enligt nedan:

Tjänst Avgift
Flytt av lastbil för hämtning på mer än ett ställe 400 kr/flytt
Byte av flak då släp måste lämnas vid stora vägen 800 kr/byte
Väntetid 1.400 kr/tim
Bomkörning 1.400 kr
Ombokning av tid, när bilen är kvar i området 1.000 kr
Ombokning av tid, när bilen inte är kvar i området 3.000 kr

Villkor och förbehåll

  • Genom att skicka in din beställning godkänner du det upplägg och villkor som presenteras här, inklusive de förbehåll som finns gällande variationer och storlek på den rörliga delen av kostnader och intäkter.
  • ReAgro förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning när vi anser det nödvändigt. Vi förbehåller oss också rätten att ej acceptera beställningen om vi bedömer att den inte är förenlig med vår policy om en miljöriktig och professionell återvinning.
  • Hämtningen förutsätter vägförbindelse med fastlandet (gäller ej Gotland). För sjötransporter tillkommer kostnader enligt särskild prislista. Kontakta oss för att få ett pris på just din hämtning.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med oss på ReAgro.
Telefon 018-34 60 00 och e-post skrot@reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro är ett familjeföretag med säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. År 2012 började vi insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och numera även i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Göinge-Kristianstad, Halland, Kalmar, Stockholm och Södermanland.