Aktuellt

Sortering av sprayburkar – aerosoler

En aerosol består av små partiklar av en produkt finfördelad i en gas. Partiklarna kan vara fasta eller flytande och med en aerosol menar man både gasen och partiklarna.


Tom sprayburk = metallåtervinningen

Sprayflaskor som exempelvis innehållit deodorant, färg eller hårspray går fint att lämna i metallåtervinningen – men endast om de är pys-tomma. Med pys-tom menar man att det inte kommer något mer ur flaskan eller burken när man trycker på sprayknappen. Om sprayflaskan är pys-tom sorterar du den som metallförpackning bland konservburkar, metallock, kaviartuber och metallkapsyler på en återvinningsstation.

Spraygrädde – töm ur förpackningen i komposten och sortera förpackningen efter sitt material beroende på vad den är tillverkad av.

Ej tömd sprayburk = farligt avfall

Om ämnet finns kvar i sprayburken och det pyser när du trycker på knappen lämnas den som farligt avfall på återvinningscentralen.

Varför betraktas aerosoler med innehåll som farligt avfall?

Innehållet i sprayburken d.v.s. limmet, färgen eller hårsprayen drivs ut av en drivgas. Förr i tiden användes freon som drivgas i metallbehållaren för att trycka ut innehållet men det används inte längre eftersom den bidrar till att bryta ner ozonlagret i atmosfären. Idag används ofta butan- eller propangas som är giftiga och brandfarliga under tryck. Så eftersom aerosolerna innehåller brandfarliga ämnen ska man inte kasta dessa behållare bland brännbara sopor. Dessa behållare är dessutom värmekänsliga, så förvara inte en sprayburk nära något varmt.