Jordnära återvinning med Sveriges lantbruk

Bli en miljöhjälte med ReAgro!

En stor del av företagens avfall eldas upp. Men så kallad energi-återvinning är oftast inte det bästa sättet. Vårt mål är istället att så mycket som möjligt ska material-återvinnas och bli en del av kretsloppet.

Vi tar hand om avfallet från din butik, hotell, restaurang, kontor, industri, lantbruk mm och ser till att så mycket som möjligt återvinns på rätt sätt. Över 90% av ditt avfall kan återföras i kretsloppet!

Tillsammans med Sveriges lantbrukare sköter vi hämtning och återvinning. En del komposteras på gårdarna och sluter kretsloppet redan där, resten tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Din insats är att sortera lite noggrannare.

Vill du att ditt företag också ska bli en miljöhjälte? Läs mer här!

Är du lantbrukare och vill börja jobba med oss? Läs mer här!

Behöver du hjälp att uppfylla ditt producentansvar? Läs här!