Aktuellt

ReAgro uppfyller ISO-certifieringens krav »

Reagros ledningsystem uppfyller fortsatt kraven enligt ISO 14001:2004

Efter BMG Tradas recertifiering i våras har de beslutat att vårt ledningssystem fortsatt uppfyller kraven enligt standarden ISO 14001:2004.