Aktuellt

Vad är skillnaden mellan cirkulär och linjär ekonomi?

I miljödebatten talar vi mer och mer om cirkulär ekonomi men vad betyder det?

Förenklat beskrivet kallas det cirkulär ekonomi då man tillverkar, använder och återvinner produkterna. Motsatsen är en linjär ekonomi då man tillverkar, använder och slänger produkterna.

I en cirkulär ekonomi tar man hänsyn till hur en vara ska återvinnas redan när man designar den. Stor vikt läggs vid att den ska gå att dela upp och källsortera. Det ställer höga krav på val av material och tillverkningssätt. Att till exempel bygga produkten i moduler är ett sätt att förhindra att flera olika material blandas och gör den lättare att ta isär för återvinning.

Här en bild för att illustrera: