ReAgromodellen

ReAgro har sedan 1993 arbetat med kretsloppsanpassade lösningar för källsortering och återvinning av avfall.

Konceptet är småskaligt och bygger på att den lokala lantbrukaren tar hand om avfallet från de närliggande företagen. Genom vår erfarenhet och kunnande hjälper vi företagen att sortera ut 10-20 olika grupper av material ur sitt avfall. Avfall som på många håll fortfarande går till förbränning eller deponi.

Kopplingen till ortens lantbrukare innebär att det organiska materialet kommer direkt tillbaka i kretsloppet utan omvägar. I vår lösning är det samma person som hämtar, komposterar samt sprider det organiska materialet på den egna åkermarken. Tillhandahåller butikerna dessutom närproducerad mat är kretsloppet slutet!

ReAgromodellen innebär många fördelar för alla parter:

Butiker och företag

  • Allt avfall hanteras av en entreprenör, dvs en faktura
  • Förberedd på hårdare krav inom miljöområdet
  • Underlättar din miljöcertifiering

Lantbrukaren

  • Bättre lönsamhet genom ökad användning av maskiner och lagringsutrymmen
  • Regelbunden intäkt under hela året
  • Tillgång till naturliga näringsämnen

Konsumenten

  • Kan välja butiker och företag som minskar klimatpåverkan
  • Hjälper till att minska transporterna
  • Sluter kretsloppet