Lösningar för dig med producentansvar

ReAgro har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med producentansvar att uppfylla sina krav. Under 12 år hade ReAgro bland annat i uppdrag att samla in den plast som används i lantbruket. Kravet från vår uppdragsgivare var att 70% av den sålda plasten skulle samlas in och att minst 50% skulle gå till materialåtervinning.

Vi uppfyllde det målet med råge och samlade in över 95% av plasten på marknaden med en materialåtervinningsgrad på över 90%! Totalt samlade ReAgro in närmare 200 milj kg lantbruksplast under dessa år.

ReAgros insamlingsmetod

Via vårt nätverk av lantbrukare, byggde vi snabbt och effektivt upp en rikstäckande organisation för insamlingen. Med 350 platser över hela landet där man fick lämna sin plast utan kostnad, var det aldrig långt till en insamlingsplats. Allt sköttes av 40-50 lantbrukare som arbetade åt ReAgro med att ta emot, kontrollera kvalitet samt assistera de som kom med sin plast.

I nästa steg transporterades plasten till tio lager för att där pressas och paketeras i balar. Plasten blev därmed till ett eftertraktat råmaterial som såldes för upparbetning och förädling både i Sverige och utomlands. Den mindre andel som inte var säljbar, skickades till förbränning och energiutvinning.

Vårt effektiva insamlingssystem är ett bra exempel på det som vår devis står för – Jordnära återvinning.

Låt oss hjälpa även din organisation

Vill din organisation också ha hjälp att uppfylla ert producentansvar? Med vårt nätverk av lantbrukare och åkerier kan vi sköta insamlingen över hela landet.

Kontakta Mikael på ReAgro

Har du frågor kring lösningar för ditt producentansvar kontaktar du Mikael Bengtson, tel: 070-590 59 99, e-post: mikael@reagro.se.