Skrot och farligt avfall i Stockholm

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm verkar för ett miljövänligt Sverige. Tillsammans med oss på ReAgro hjälper man dig som är kund hos Länsförsäkringar Stockholm att bli av med ditt skrot och farliga avfall.

Samarbetet gör det möjligt att få en effektiv insamling som ger dig betalt för skrotet. De intäkterna används för att betala hela eller delar av kostnaden för transporter och omhändertagandet av det farliga avfallet.

ReAgro återvinner lantbruksskrotInsamling av skrot och farligt avfall år 2020

Alla som har en gällande lantbruksförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm kan utnyttja tjänsten. Du uppger ditt försäkringsnummer för att få bekräftelse på att du omfattas av tjänsten.

Anmälan är öppen fram till 19 april via formuläret nedan (förlängt från tidigare slutdag 31 mars). Hämtningen sker normalt under tiden 20 april till 30 juni, men med reservation för att det kan ta längre tid om det är många som vill ha hämtat.

Detta kan du lämna

Till skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom traktorer, vagnar, harvar, fälgar, inredning av stål eller liknande under förutsättning att det endast innehåller en mindre andel ickemetaller.

Till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel och lysrör. Vi tar även hand om lantbruksplast och däck.

Allt material som lämnas måste uppfylla våra villkor för hämtning mm.

Detta kan du inte lämna

Produkter som omfattas av lagstadgat producentansvar (de som säljer ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta varor) som förpackningar, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter som till exempel kylskåp.

Du kan heller inte lämna trä, takplåt och annat med asbest, hushållsavfall, vanliga grovsopor mm.

Priser och villkor

Det skrot du lämnar till oss får du betalt för och används för att betala hela eller delar av dina kostnader för transporter samt för att ta hand om ditt farliga avfall.

Dessa intäkter och kostnader varierar beroende på aktuella marknadspriser och vi jobbar för att ge dig bästa möjliga pris. Om kostnaderna är låga och skrotet står högt i pris får du en avräkning och en utbetalning till ditt konto. Har du inget skrot, eller intäkterna från det inte räcker till, så får du istället en faktura på återvinningen.

På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

Här kan läsa mer om intäkter och kostnader, rutiner för hämtningen samt våra villkor.

OBS, viktigt om skrotpriser!

Med anledning av läget på världsmarknaden har handeln av skrot mellan länder minskat kraftigt vilket medfört att skrotpriserna sjunkit den senaste tiden. Vi på ReAgro kommer att bevaka priserna innan insamlingen av skrot startar och återkommer om det finns anledning att invänta högre priser innan hämtningen sker.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.
Observera att det inte är möjligt att anmäla hämtning per telefon, men du kan ringa oss så skickar vi en blankett om du saknar internet.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm, Södermanland och Uppsala.