Skrot och farligt avfall i Uppsala län

ReAgros samarbetspartner Länsförsäkringar Uppsala

Länsförsäkringar Uppsala verkar för ett miljövänligt Sverige. Tillsammans med oss på ReAgro hjälper man dig som är kund hos Länsförsäkringar Uppsala att bli av med ditt skrot och farliga avfall. Insamlingen innebär att du får betalt för skrotet och betalar en avgift för det farliga avfallet och transporten.

Anmälan till insamlingen 2020 öppnar i maj

Årets insamling är inte öppen för anmälan ännu. I maj kommer information att sändas ut från Länsförsäkringar angående insamlingen 2020, som sedan sker under tiden augusti till oktober. Nedan kan du läsa om den numera avslutade insamlingen för 2019.

ReAgro återvinner lantbruksskrotInsamling av skrot och farligt avfall år 2019

Alla som har en gällande lantbruksförsäkring hos Länsförsäkringar Uppsala kan utnyttja tjänsten. Du uppger ditt försäkringsnummer som bekräftelse på att du omfattas av tjänsten.

Anmälan och hämtning

Anmälan är öppen fram till 8 september via formuläret längst ned på denna sida. Hämtningen sker normalt under tiden 15 september till 31 oktober, men med reservation för att det kan ta längre tid om det är många som anmäler hämtning.

Detta kan du lämna

Till skrot räknas alla sorters uttjänta maskiner och metallföremål såsom traktorer, vagnar, harvar, fälgar, inredning av stål eller liknande under förutsättning att det endast innehåller en mindre andel ickemetaller. Till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, glykol, färg, batterier, bekämpningsmedel och lysrör. Vi tar även hand om lantbruksplast och däck. Allt material som lämnas måste uppfylla våra villkor.

Detta kan du inte lämna

Egendom som omfattas av lagstadgat producentansvar som förpackningar, returpapper, bilar, elektriska och elektroniska produkter som till exempel kylskåp. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.

Priser och villkor

Det skrot du lämnar till oss får du betalt för, vilket ger dig en intäkt. Från den drar vi av kostnaden för transporten samt för att ta hand om ditt farliga avfall.

Dessa intäkter och kostnader varierar beroende på aktuella marknadspriser och vi jobbar för att ge dig bästa möjliga pris.

Har du en stor mängd skrot blir det troligen pengar över till dig och du får en avräkning och en utbetalning till ditt bank- eller plusgiro. Har du inte så mycket skrot blir kostnaderna större än intäkterna och vi skickar istället en faktura på återvinningen. Allt är dock beroende på aktuella marknadspriser och kostnader för transport mm.

På underlaget du får av oss kommer din hämtning att redovisas och dokumenteras, vilket är viktigt att du kan visa upp vid en eventuell miljörevision.

Här kan läsa mer om intäkter och kostnader, rutiner för hämtningen samt våra villkor.

Frågor – kontakta ReAgro

Har du frågor kring sortering och hämtning tar du kontakt med Olle Persson hos oss på ReAgro.
Telefon 070-510 19 82 och e-post skrot@reagro.se.

ReAgro – samarbetspartner till Länsförsäkringar

ReAgro har sitt säte i Knivsta och har sedan 90-talet arbetat med lösningar för källsortering och återvinning av avfall. Sedan 2012 har vi skött insamlingen av skrot och farligt avfall åt Länsförsäkringar Gotland och från 2019 även i Gävle, Stockholm, Södermanland och Uppsala.